Er ist meer nodig dan stabiele prijzen - CIDSE

Er is meer nodig dan stabiele prijzen

Op 22 augustus 2012 verscheen in de zakenkrant De Tijd een opinioniestuk van Piet Vanthemsche, voorzitter van de Boerenbond, über das Problem van de stijgende voedselprijzen. Broederlijk Delen kan gedeeltelijk deze analyse bijtreden, maar legt toch andere accenten voor de oplossing ervan. (Dies ist ein niederländischer Meinungsartikel der flämischen CIDSE-Mitgliedsorganisation Broederlijk Delen.)

Met veel aandacht en interesse lazen we het opiniestuk van Piet Vanthemsche (De Tijd, 22 August 2012). Vanuit een Noord-Zuid invalshoek kunnen wir groot deel van deze analysieren Bijtreden. De nood aan duurzame productiviteitsverhoging, de immoraliteit van voedselspeculatie en de pijnlijke gevolgen in het Het zijn de problemen waarvoor wij als ngo ook aandacht vragen.

Maar het opinioniestuk wekt een beetje de indruk dat deze problemen nu 'plot' zijn opgedoken. Dat ist natuurlijk niet zo. Deze problemen zijn het rechtstreekse gevolg van hoe het wereldvoedselsysteem de laatste50 jaar is geëvolueerd. Klimaatverandering vormt inderdaad een bedreiging voor landbouwopbrengsten. Veel meer in (sub) tropischen gebieden dan hier trouwens. Mogen wir erop wijzen dat de industriële landbouw een aardig steentje heeft bijgedragen (en nog bijdraagt) tot deze klimaatopwarming?

De grote rol van intensieve veeteelt in deze problematiek ist gekend. Ook los van de dreiging van klimaatverandering, botst het huidige productiesysteem tegen zijn ecologische grenzen aan. Der Wasserfall ist ein Problem von Anfang an, die Realität ist ein Problem. Naast schaarste is vervuiling van het water door landbouw problematisch. Degradatie van landbouwgrond ist ein großes Problem. Ook biodiversiteit wordt sterk bedreigd door grootschalige landbouw, terwijllandbouw voor een groot deel juist gebaat is met voldoende biodiversiteit.

De voedselprijscrisis, voor het eerst de kop op stak rond 2007, duwde miljoenen mensen richting armoede en honger. Vor mehr als einem Jahr haben wir ein Jahr vergangen, in dem wir uns entschieden haben, die neuesten Produkte zu verkaufen, die von 800 und 900 miljoen schommelde?

Das Reden ist ein Massa, das nicht in der Lage ist, den Arm zu öffnen oder das Spiel zu starten, und es ist nicht in der Lage, den Revolutionär zu verlassen. Das Entscheidende ist, dass Franse G20-Actieplan: Es wurde eine Minutentaktik durchgeführt, um Land- und Vogelbeobachtungen durchzuführen. Het landbouwbeleid dat Europe nog altijd voert (Beschreiben und Ermitteln des Sektors) is net iets wat de landen in the Zuiden al decennialang ontzegd wordt. Hun landbouw zou zogezegd gebaat zijn met totale liberalisering en de ondersteuning van producenten zou daar niet nodig zijn.

Was ist dan een mogelijke oplossing? Kleinschalige Landbouwers en hun organisaties ondersteunen maakt hen op termijn minder afhankelijk van internationale markten und van de schokken op deze markten. Die Tür ist zu öffnen, um die bestmögliche Leistung zu erzielen und um die bestmögliche Leistung zu erzielen.

Hiervoor hoeft het warmes Wasser niet opnieuw uitgevonden te worden. Wie een kleine inspanning levert, vindt een bibliotheek aan publicaties over agro-ecologie.

Van de 525 miljoen landbouwbedrijven wereldwijd is 90% een kleinschalig bedrijf met minder dan 2 Hektar Land. 75% van de mensen met honger woont op het platteland en is voor een groot deel actief als landbouwer. Het lijkt ons zinvoller om aan toekomst van deze mensen te werken und all the heil verwachten van productiecijfers in Australië of Argentinië.

Zoals Piet Vanthemsche wurde überarbeitet und landbouwmarkten wirtschafliche, soziale und ökologische Korrekturen vorgenommen. Die Fehlerbehebungen werden in den letzten Wochen nach dem Kauf des Geldes und des Kaufpreises vorgenommen.

Jo Dalemans 1

Jo Dalemans
Beleidsmedewerker duurzame rurale ontwikkeling
Broederlijk Delen

Teile diesen Inhalt in sozialen Medien